ЗА НАС

Славей-91 е дружество със седалище в гр. София, основано през 1991 год. През досегашното си съществуване се разви, за да стане днес една от водещите фирми в продажбите на хартии и картони за полиграфическата и картонажна промишленост. Фирмата разполага с развита инфраструктура, включваща складове и офиси в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Ямбол, Бургас и Плевен. Качественото и бързо обслужване се гарантира от компетентни специалисти и опитни работници, от богатия асортимент и достатъчните складови наличности, от ефективната система за доставки в рамките на 24 часа от заявката.

Дългогодишното сътрудничество с водещите Европейски компании – Stora Enso,UPM, SAPPI, m-real, Mondi BP и др. е допринесло за налагане на съвременни стандарти в нашата работа. Сдружаването с Игепа груп интегрира дружеството в Обединена Европа.

Какво е Игепа груп ще научите на www.igepagroup.com

 1. ОБСЛУЖВАНЕ
  Винаги може да разчитате на нашите вежливи и квалифицирани служители, когато става въпрос за подходящата хартия или картон. За Ваше удобство в нашите офиси ще намерите необходимите Ви единични мостри, както и сборен мострен каталог на “Славей.91” ООД, които ще Ви улеснят при Вашия избор. Разполагаме със собствен транспорт, с който извършваме доставки в рамките на 24 часа от дадена заявка.
 2. ФОРМАТИРАНЕ
  За да отговорим изцяло на нуждите на нашите клиенти, за тяхно удобство и оптимизиране на разходите им, Славей 91 ООД инвестира средства в две нови форматиращи машини, с които можем да предложим форматиране на размер по желание на клиента, както и услугата разролване рола - рола.
 3. ТЪРГОВИЯ
  Кое ни определи като водеща компания на българския пазар в областта на търговията на хартия и картони?

  Безспорно това е подкрепата на нашите дългогодишни партньори, водещите европейски производители, както и тази на нашите лоялни клиенти. Не на последно място един квалифициран и мотивиран екип, който отговаря за асортимента на продуктите, тяхното разнообразие, качество и постоянни наличности.

  В нашите складове винаги може да откриете необходимата Ви хартия с подходящия формат и грамаж.

Славей-91 ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) № BG-RRP-3.005-2909-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “

Обща цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на “Славей-91” ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Очакваният ефект е улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация на компаниятаСлавей 91 ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0567-C01 от 25.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.