“Славей-91” ООД подписа договор № BG-RRP-3.005-2909-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “.Внимание, поради технически причини стационарните телефонни номера на Славей 91 - офис Младост, временно няма да работят!
За връзка използвайте мобилния номер - 0888 299 419!

Славей-91 е дружество със седалище в гр. София, основано през 1991 год. През досегашното си съществуване се разви, за да стане днес една от водещите фирми в продажбите на хартии и картони за полиграфическата и картонажна промишленост. Фирмата разполага с развита инфраструктура, включваща складове и офиси в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Ямбол, Бургас и Плевен. Качественото и бързо обслужване се гарантира от компетентни специалисти и опитни работници, от богатия асортимент и достатъчните складови наличности, от ефективната система за доставки в рамките на 24 часа от заявката.

Дългогодишното сътрудничество с водещите Европейски компании – Stora Enso,UPM, SAPPI, m-real, Mondi BP и др. е допринесло за налагане на съвременни стандарти в нашата работа. Сдружаването с Игепа груп интегрира дружеството в Обединена Европа.

Какво е Игепа груп ще научите на www.igepagroup.com